Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10125 | รายที่ 10129 | รายที่ 10130 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10129 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 60 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ธันวาคม 2564 08.30 – 12.00 น. ผู้ป่วยไปนาโดยรถส่วนตัว รดน้ำผักแล้วกลับบ้าน
10 ธันวาคม 2564 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน (ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์) ตลอดทั้งวัน
11-15 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
16 ธันวาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านและได้รับแจ้งจากบุตรสาวว่าตรวจ ATK พบเชื้อโควิด-19
16 ธันวาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยและสามี (รายที่ 10086) เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ และหลาน
16 ธันวาคม 2564 22.00 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจ RT-PCR ผลไม่พบเชื้อ (สามีผลไม่พบเชื้อ แต่หลาน ผลพบเชื้อโควิด-19 หลานเข้ารับการักษาตัวที่ รพ.สมเด็จ)
17-19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกับสามี (รายที่ 10086) กักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
20 ธันวาคม 2564 08.00-10.00 น. ผู้ป่วยและสามีเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นามน ผลตรวจ ATK สามี พบติดเชื้อ สามีจึงเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.นามน
20 ธันวาคม 2564 10.00 เป็นต้นไป ผู้ป่วยจึงเดินทางกลับบ้าน ไปกักตัวต่อที่บ้าน
21-22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
23 ธันวาคม 2564 08.00 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ที่ รพ.นามน โดยรถยนต์มูลนิธิอาสาร่วมใจกาฬสินธุ์ ผลตรวจ ATK Positive จึงได้ทำการเข้า Admit รอฟังผลตรวจ PCR ที่ รพ.นามน
24 ธันวาคม 2564 08.30 น. ผลตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้ารับการรักษาตัวต่อที่ รพ.นามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น