Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10129 | รายที่ 10130 | รายที่ 10131 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10130 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 30 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ - ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ธันวาคม 2564 19.00 – 22.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อนไปทานข้าวที่ตลาดโรงสี โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทานอาหาร
13 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 ทำงานที่ ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน ทำงานร่วมกับรายที่ 10036
13 ธันวาคม 2564 16.30 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยพักอยู่ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนามน
14 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน
14 ธันวาคม 2564 16.30 – 17.30 - ผู้ป่วยและเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ รพ.นามน เดินทางกลับบ้านที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
14 ธันวาคม 2564 18.30 – 20.00 - ผู้ป่วยไปวิ่งออกกำลังกาย โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปคนเดียว
15-16 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 - ทำงานที่ ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน
15-16 ธันวาคม 2564 16.30 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนามน
17 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน
17 ธันวาคม 2564 16.30 – 17.30 - ผู้ป่วยและเพื่อน จนท.รพ.นามน เดินทางกลับบ้านที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 04.30 – 05.30 น. - ไปร่วมงานฌาปนกิจญาติ ที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ไปกับน้าอีก 2 คน รถยนต์ส่วนตัว และได้แวะที่ร้านสะดวกซื้อ สาขาโนนตาลสวมหน้ากากตลอดเวลา
18 ธันวาคม 2564 05.30 – 16.00 น. - อยู่ร่วมงานฌาปนกิจญาติ ที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จนเสร็จพิธี
18 ธันวาคม 2564 16.00 - 17.00 น. - เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 19.00 22.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อนไปทานข้าว ที่หน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เขตพื้นที่ในเมือง โดยรถยนต์ส่วนตัว จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
19 ธันวาคม 2564 10.30 - 11.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อนไปตลาดทุ่งนาทอง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากากตลอดเวลา
19 ธันวาคม 2564 11.30 – 12.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อนไปตลาดสถานีตำรวจ โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากากตลอดเวลา
19 ธันวาคม 2564 12.00 – 13.00 น. - ผู้ป่วยไปทานอาหารกลางวันที่บ้านเพื่อน โดยรถยนต์ส่วนตัว
19 ธันวาคม 2564 13.00 – 15.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อนไปทำบุญที่วัดป่ามัชฌิมวาส (บ้านดงเมือง) โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากากตลอดเวลา
19 ธันวาคม 2564 16.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยกับแฟนไปทานอาหารเย็นที่ร้านน้องมาร์ค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นก็แวะที่ร้านสะดวกซื้อ สาขาหน้าสหกรณ์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน
20 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 - ทำงานที่ ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ
20 ธันวาคม 2564 16.30 – 17.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเพื่อนมารับ
21 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 - ทำงานที่ ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน
21 ธันวาคม 2564 16.30 – 17.30 น. - ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน เดินทางกลับบ้านที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
21 ธันวาคม 2564 19.00 น. - ผู้ป่วยไปร้านสะดวกซื้อ สาขาชุมชนทุ่งมน โดย รถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากาก แล้วกลับบ้าน
22 ธันวาคม 2564 08.30 – 16.30 ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน
22 ธันวาคม 2564 16.30 – 17.30 น. - ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน เดินทางกลับบ้านที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 08.30 - 10.00 - ทำงานที่ ทำงานอยู่ที่ห้องจ่ายยา รพ.นามน
23 ธันวาคม 2564 10.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK COVID-19 ที่โรงพยาบาลนามน ผลการตรวจเป็น Positive
23 ธันวาคม 2564 10.00 เป็นต้นไป - ผู้ป่วย Admit รอผล PRC ที่โรงพยาบาลนามน
24 ธันวาคม 2564 08.30 น. - ผลตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด-19 (Detected) จึงได้เข้ารับการรักษาตัวต่อที่ รพ.นามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น