Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10130 | รายที่ 10131 | รายที่ 10134 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10131 นามน

เพศ หญิง อายุ 16 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน อยู่กับพี่สาว 2 คน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
11 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ที่ห้องพักร้านขายหมู บริเวณตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์
12 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
12 ธันวาคม 2564 17.00-22.00 น. - ผู้ป่วยไปขายของที่ตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์ ไปกับพี่สาว 2 คน สวมหน้ากากตลอดเวลา
12 ธันวาคม 2564 22.00 – 23.00 น. - ผู้ป่วยกับพี่สาว และเพื่อนอีก 3 คน ไปกินข้าวที่ร้านคิกคาปู้บาร์ จากนั้นเดินทางกลับห้องพัก
13 ธันวาคม 2564 07.30 -16.00 น. - ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากตลอดเวลา
14-16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่หอพักตลอดทั้งวัน
17 ธันวาคม 2564 08.00 – 22.00 น. - ผู้ป่วยอยู่หอพักตลอดทั้งวัน
17 ธันวาคม 2564 22.00 – 23.00 - ผู้ป่วยไปตลาดโรงสี ไปกับพี่สาว 2 คน ไปร้านคิกคาปู้บาร์ สวมหน้ากากตลอดเวลา
17 ธันวาคม 2564 23.00 - ผู้ป่วยและพี่สาว เดินทางกลับห้องพัก
18 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่หอพักตลอดทั้งวัน
19 ธันวาคม 2564 08.00 – 16.00 น. - ผู้ป่วยอยู่กับเพื่อนที่ห้องพักไม่ได้ออกไปไหน
19 ธันวาคม 2564 17.00 – 22.00 น. - ผู้ป่วยกับพี่สาว 2 คน ไปขายของที่ตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากตลอดเวลา
19 ธันวาคม 2564 22.00 น. - ผู้ป่วยและพี่สาวเดินทางกลับบ้านโดยรถส่วนตัว
20 ธันวาคม 2564 07.30 – 12.00 น. - ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากตลอดเวลา
20 ธันวาคม 2564 12.00 – 13.00 น. - ผู้ป่วยไปทานข้าวเที่ยงที่ บขส.กาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 13.00 เป็นต้นไป - ผู้ป่วยไปหาเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยัน) ที่ห้องพัก
21 ธันวาคม 2564 08.00 – 16.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ที่ห้องพักตลอดทั้งวัน
21 ธันวาคม 2564 17.00 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
21 ธันวาคม 2564 18.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วย แม่ และพี่สาว ไปหาหมอที่คลินิกหมอไพทูรย์ อ.สมเด็จ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากากตลอดเวลา นอกจากช่วงตรวจรักษา
21 ธันวาคม 2564 19.00 – 20.00 น. - ผู้ป่วย แม่ และพี่สาว แวะซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อ สาขาปั้มน้ำมัน อ.สมเด็จ จากนั้นเดินทางกลับบ้านที่ ต.ยอดแกง อ.นามน
22-23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ กับครอบครัว
24 ธันวาคม 2564 08.00 – 15.30 น. - ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ กับครอบครัว
24 ธันวาคม 2564 15.30 – 16.30 น. - ผู้ป่วยกับพี่สาว ไปรับการตรวจคัดกรอง ATK ที่ รพ.สต.บ้านศรีพัฒนา ต.ยอดแกง อ.นามน ผลตรวจ ATK Positive จากนั้น จึงได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลนามน ด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อไปขอรับการตรวจ RT-PCR
24 ธันวาคม 2564 16.30 น. - ผู้ป่วยและพี่สาวเดินทางกลับบ้านที่ ต.ยอดแกง อ.นามน
25 ธันวาคม 2564 08.30 น. - ผลตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด-19 (Detected) จึงได้เข้ารับการรักษาตัวต่อที่ รพ.นามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น