Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10131 | รายที่ 10134 | รายที่ 10135 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10134 นามน

เพศ หญิง อายุ 30 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านต่างจังหวัดกาฬสินธุ์
11 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านเพื่อน หมู่บ้านเดียวกัน
12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านต่างจังหวัดกาฬสินธุ์
13 ธันวาคม 2564 01.00 -11.00 น. อยู่บ้านทั้งวัน ไม่สวมแมส ห้องส่วนตัว
13 ธันวาคม 2564 11.00 - 16.00 น. เดินทางไปรับปริญญาน้อง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 ธันวาคม 2564 16.00 - 17.00 น. แวะรับประทานอาหารที่ร้านขนมจีน ร้านกู่ทอง จังหวัดขอนแก่น
13 ธันวาคม 2564 19.00 - 21.00 น. แวะรับประทานเนื้อย่าง ที่ร้าน เรือนชมพู อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมครอบครัวจำนวน 12 ราย
13 ธันวาคม 2564 22.00 - 23.00 น. อยู่บ้านทำงานห้องส่วนตัว
13 ธันวาคม 2564 23.00 - 01.00 น อยู่บ้านเพื่อน หมู่บ้านเดียวกัน
14 - 15 ธันวาคม 2564 01.00 - 24.00 น. อยู่บ้านทั้งวันทำงานห้องส่วนตัว ไม่ใส่แมส
16 ธันวาคม 2564 01.00 - 17.30 น. อยู่บ้านทั้งวันทำงานห้องส่วนตัว ไม่ส่วนแมส
16 ธันวาคม 2564 17.30 - 18.00 น. ไปตลาดนัดบ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมแมสตลอดเวลา
17 ธันวาคม 2564 01.00 - 18.00 น. อยู่บ้านทั่งวันทำงานห้องส่วนตัว ไม่ใส่แมส
17 ธันวาคม 2564 18.00 - 24.00 น. เดินทางไปร้านคิกาปู้บาร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมน้องสาว
18 ธันวาคม 2564 01.00 - 12.00 น. อยู่บ้าน ไม่ใส่แมส
18 ธันวาคม 2564 12.00 - 13.00 น. ไปร่วมงานศพ หมู่ 12 บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 ใส่แมสตลอดเวลา
18 ธันวาคม 2564 14.00 - 16.00 น. ร่วมงานศพ วัดอโศการาม บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่แมสตลอดเวลา
19 ธันวาคม 2564 01.00 - 24.00 น. อยู่บ้าน ไม่ใส่แมส
20 ธันวาคม 2564 01.00 - 24.00 น. อยู่บ้านทั้งวัน เริ่มมีไข้ ไอแห้ง น้ำมูกเล็กน้อย อ่อนเพลีย
21 ธันวาคม 2564 01.00 - 15.00 น. ทำงานอยู่บ้านทั้งวันห้องส่วนตัว ไม่ใส่แมส
21 ธันวาคม 2564 15.00 - 15.20 น. ซื้อของที่ตลาดนัดบ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมแมสตลอดเวลา
21 ธันวาคม 2564 15.20 - 01.00 น. อยู่บ้าน ไม่ใส่แมส
22 ธันวาคม 2564 01.00 - 12.00 น. ทำงานอยู่บ้านห้องส่วนตัว ไม่ใส่แมส
22 ธันวาคม 2564 01.00 - 12.00 น. ทำงานอยู่บ้านห้องส่วนตัว ไม่ใส่แมส
22 ธันวาคม 2564 12.00 - 15.00 น. ไปทานข้าวบ้านเพื่อน ในหมู่บ้านเดียวกัน ไม่ใส่แมส ตรวจหาเชื้อโควิดเอง ที่บ้าน (ATK) ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ
23 ธันวาคม 2564 10.00 12.00 น. ไปตรวจอีกครั้งที่ รพ.นามน ผลเบื้องต้น ATK เบื้องต้นเป็น Positive
23 ธันวาคม 2564 12.00 - 24.00 น เดินทางกลับด้วยรถมอเอต์ไซต์ กับแม่ นั่งห่างแม่ และสวมแมส 2 ชั้น (แม่ตรวจโควิดแล้ว ผลเป็นบล ตอนนี้ กักตัวอยู่รอดูอาการ)แยกกักตัวที่บ้านคนเดียว
24 ธันวาคม 2564 01.00 - 12.00 น. อยู่บ้านทั้งวันกักตัว
24 ธันวาคม 2564 12.00 - 13.00 น. รถ รพ.นามน มารับตัวไปรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น