Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10134 | รายที่ 10135 | รายที่ 10136 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10135 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : น้ำมูก ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.กาฬสินธุ์ มีประวัติเดินทางไปร้านคิกคาปู้ จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16 ธ.ค. 64 22.00-23.00 น. – ร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้านคิกคาปู้บาร์ (ตลาดโรงสี) ร่วมกับเพื่อนจำนวน 4 คน
16 ธ.ค. 64 23.20 น. – เดินทางกลับบ้านพักในพื้นที่ บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
17ธ.ค. 64 08.00-17.00 น. – เดินทางไปทำงานที่ร้านสุพัฒน์มอเตอร์ สาขาอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
17ธ.ค. 64 เย็น – พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ได้อออกไปไหน)
18 ธ.ค. 64 08.00-17.00 น. – เดินทางไปทำงานที่ร้านสุพัฒน์มอเตอร์ สาขาอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ธ.ค. 64 เย็น – พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ธ.ค. 64 19.00 – 23.00 น. – รับประทานอาหารสังสรรค์กับเพื่อนที่ทุ่งนา ด้วยกัน 4 คน
19 ธ.ค. 64 – เริ่มมีอาการเป็นไข้หวัด คอแห้ง
19 ธ.ค. 64 11.00-18.00 น. – เดินทางมามาทำงานที่อู่อำพลทรัพย์การช่าง หมู่ที่11 บ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ธ.ค. 64 เย็น – พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ได้อออกไปไหน)
20 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน – หยุดงาน พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ได้อออกไปไหน)
21-22 ธ.ค. 64 08.00-17.00 น. – เดินทางไปทำงานที่ร้านสุพัฒน์มอเตอร์ สาขาอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
21-22 ธ.ค. 64 เย็น – พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ได้อออกไปไหน)
23 ธ.ค. 64 08.00-11.00 น. – เดินทางไปทำงานที่ร้านสุพัฒน์มอเตอร์ สาขาอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ธ.ค. 64 11.00 น. – ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ธ.ค. 64 13.00 น. – เดินทางมากักตัว ณ อู่อำพลทรัพย์การช่าง ณ หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ธ.ค.64 10.00 น. – โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
24 ธ.ค.64 13.30 น. – เข้ารับการรักษา ณ รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น