Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10136 | รายที่ 10178 | รายที่ 10183 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10178 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ ฟรีแลนซ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กส. ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง รับบริการ คิกกาปู้บาร์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 - 16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
17 ธันวาคม 2564 21.00 น. ถึง 01.00 น. รับประทานอาหารที่ร้าน คิกกาปู้บาร์ (รวมกับเพื่อน 4 คน )
18 - 19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไป ทำธุระที่ จ.มหาสารคาม
20 - 22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
23 ธันวาคม 2564 เช้า เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ .กาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 เช้า ทราบผลติดเชื้อ โควิด - 19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น