Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10178 | รายที่ 10183 | รายที่ 10185 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10183 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 16 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ , ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน รายที่10131 (อ.นามน) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-17 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง บริเวณหน้าทางเข้า บขส.กาฬสินธุ์
13.00 - 16.30 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลับหอพัก (พักคนเดียว)
18 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.30 น. - อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
16.30 น. - เดินทางกลับบ้านที่ หมูุ่ 7 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พักอาศัยอยู่กับบิดา(ไม่ได้ไปไหน)
19 ธันวาคม 2564 10.00 น. - เดินทางกลับหอพัก อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
20 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง บริเวณหน้าทางเข้า บขส.กาฬสินธุ์
13.00 - 16.30 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลับหอพัก
21 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง ที่วิทยาลัยกาฬสินธุ์
13.00 - 16.30 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลับหอพัก
22 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอภัย 2
13.00 - 16.30 น. - เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลับหอพัก
23 ธันวาคม 2564 08.30 - 09.00 น. - อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
09.00 น. - เดินทางกลับบ้าน(เพื่อนมารับ) หมูุ่ 7 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ไม่ได้ไปไหน)
24 ธันวาคม 2564 09.00 น. - เพื่อนที่ อ.นามน (ผู้ป่วยรายที่10131 จังหวัดกาฬสินธุ์) แจ้งว่าติดเชื้อโควิด19(SARS-CoV-2)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
25 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น