Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10183 | รายที่ 10185 | รายที่ 10186 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10185 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติไปเที่ยวในสถานที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-17 ธ.ค. 2564 03.00-05.00 น. ไปซื้อของที่ตลาดสดโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10-17 ธ.ค. 2564 06.00-19.00น. เปิดร้านขายของชำที่บ้าน มีแม่อยู่ด้วย
18 ธ.ค. 2564 03.00-05.00 น. ไปซื้อของที่ตลาดสดโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ธ.ค. 2564 06.00-14.00 น. เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
18 ธ.ค. 2564 14.00.-18.00 น. ไปหาพ่อที่นาแล้วกลับเข้าบ้าน
18 ธ.ค. 2564 19.00-24.00 .น ไปเที่ยวหาดแสงจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับผู้ป่วยรายที่10186
19 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ธ.ค.2564 03.00-05.00น. ไปซื้อของที่ตลาดสดโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ธ.ค.2564 06.00น. เริ่มมีอาการเจ็บคอ ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเองผลไม่พบเชื้อ
20 ธ.ค.2564 07.00-18.00น. มีอาการไข้ นอนพักในบ้าน
21 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า นอนพักในบ้านไม่ได้ไปไหน
21 ธ.ค.2564 14.00-15.00น. ไปตลาดเขียงเนื้อที่อำเภอสหัสขันธ์ ไปกับพ่อ
21 ธ.ค.2564 16.00น. ไปรับบริการการรักษาอาการทางเดินหายใจ ในรพ.สต.หนองบัว
22 ธ.ค.2564 08.00-10.00น ไปใช้บริการที่คลินิกนายแพทย์ดนภัทร อำเภอหนองกุงศรี
22 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย กลับเข้าบ้านนอนพักในบ้าน
23 ธ.ค.2564 03.00-05.00น. ไปซื้อของที่ตลาดสดโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ธ.ค.2564 06.00-19.00 เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
24 ธ.ค.2564 06.30น. ตักบาตร พระภิกษุจำนวน 2 รูป ที่หน้าบ้าน
24 ธ.ค.2564 09.00-12.00น เดินทางเข้าไปตรวจคัดกรองโควิด19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ด้วยวิธีATK ผลพบเชื้อ และตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกลับบ้านกักตัวรอผล
24 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย กักตัวที่บ้าน
25 ธ.ค.2564 09.00น. ทราบผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
25 ธ.ค.2564 10.00น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น