Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10185 | รายที่ 10186 | รายที่ 10187 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10186 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติไปเที่ยวสถานที่เสี่ยงพบผู้ป่วยโควิด19 และสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 ธ.ค. 64 15.00 น. - เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ไปสอบท้องถิ่น ที่ อ.หนองเรือ จ. ขอนแก่น พักที่ ตะวันรีสอร์ท อ.หนองเรือ(ไปคนเดียว)
12 ธ.ค. 64 08.30 – 15.30 น. - สอบท้องถิ่นที่ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
12 ธ.ค. 64 17.00 - 20.00 น. - เดินทางกลับอำเภอหนองกุงศรี (ไปคนเดียว)
13-17 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว (4 คน) ไม่ได้ออกไปไหน
18 ธ.ค. 64 19.00 - 24.00น. - เที่ยวงานคอนเสิร์ตที่หาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กับเพื่อน 3 คน(ผู้ป่วยรายที่ 10185 )
19ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว(3 คน) ไม่ได้ออกไปไหน
20 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
20 ธ.ค.64 17.00น. - เริ่มมีอาการไข้ ซื้อยาให้กินเอง และมีอาการดีขึ้น
21-23 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว (3 คน) ผู้ป่วยมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
24 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกัน มีผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อโควิด-19
24 ธ.ค. 64 13.00 –13.30น. - เดินทางเข้ารับการคัดกรองตรวจโควิดที่ รพ.หนองกุงศรี และกักตัวรอผล
25 ธ.ค. 64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น