Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10186 | รายที่ 10187 | รายที่ 10188 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10187 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-23 ธ.ค. 2564 06.30 ใส่บาตรพระภิกษุ ที่หน้าบ้านเป็นประจำ
10-23 ธ.ค. 2564 06.00-19.00 เปิดร้านขายของชำที่บ้าน พร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 10185
24 ธ.ค.2564 09.00-12.00น เดินทางเข้าไปตรวจคัดกรองโควิด19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ด้วยวิธีATK ผลพบเชื้อ จึงได้ตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกลับบ้านกักตัวรอผล
24 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย กักตัวที่บ้าน
25 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
25 ธ.ค. 64 10.00น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น