Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10187 | รายที่ 10188 | รายที่ 10204 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10188 นามน

เพศ หญิง อายุ 27 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ธันวาคม 2564 06.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ที่ห้องพัก หมู่ 6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ป่วยอาศัยอยู่คนเดียว)
12 ธันวาคม 2564 19.00 – 20.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท.สมเด็จ กาฬสินธุ์ หลังจากนั้นกลับหอพัก
13-14 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
15 ธันวาคม 2564 09.30 -09.40 น. - ผู้ป่วยไปซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งเจ๊อ้อยหน้าม.กาฬสินธุ์ (นามน) โดยสั่งอาหารกลับไปทานที่ห้อง (Take away) หลังจากนั้นอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
16-18 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
19 ธันวาคม 2564 06.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก
19 ธันวาคม 2564 20.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปถึงตลาดโรงสี จังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินซื้ออาหาร
19 ธันวาคม 2564 20.30 – 21.30 น. - ผู้ป่วยนั่งรับประทานอาหารคนเดียวที่ลานเบียร์ ตลาดโรงสี จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ธันวาคม 2564 21.30 น. - ผู้ป่วยแวะเข้าร้านคิกะปู๊ ตลาดโรงสี แต่ไม่ได้นั่งที่ร้านเนื่องจาก คนเยอะ หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับห้องพัก
20 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
21 ธันวาคม 2564 06.00 – 10.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก
21 ธันวาคม 2564 10.00 – 10.10 น. - ผู้ป่วยไปซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งเจ๊อ้อยหน้าม.กาฬสินธุ์ (นามน) โดยสั่งอาหารกลับไปทานที่ห้อง (Take away) หลังจากนั้นอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
22 ธันวาคม 2564 06.00 – 19.30 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก
22 ธันวาคม 2564 20.00 – 21.00 - ผู้ป่วยไปทานข้าวที่บ้านเพื่อน ที่ อ.นามน (เพื่อน 1 คน) หลังจากนั้น กลับห้องพัก
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
24 ธันวาคม 2564 06.00 – 12.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก
24 ธันวาคม 2564 12.00 – 13.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจโควิดโดยใช้ชุดตรวจโควิด-19 (ATK) พบว่าเป็นผลบวก (พบการติดเชื้อ) หลังจากนั้นจึงกลับห้องพักและกักตัวอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
25 ธันวาคม 2564 08.30 น. - โรงพยาบาลนามนแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
25 ธันวาคม 2564 09.30 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น