Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10188 | รายที่ 10204 | รายที่ 10212 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10204 นามน

เพศ หญิง อายุ 22 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ - ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ห้องพักที่หอ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ เรียนออนไลน์ตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน กินข้าวที่ห้องพัก จะมีเพื่อนสนิท 2 คน แวะมาหาบ้างที่ห้อง
17 ธันวาคม 2564 08.00 – 16.00 น. - ผู้ป่วยไปเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ เขตพื้นที่อำเภอนามน
17 ธันวาคม 2564 18.00 - 00.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่ร้านคิวบาร์ อ.นามน ก่อนเข้าทำงานผู้ป่วยได้รับการตรวจ ATK ผล Negative สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
18-19 ธันวาคม 2564 08.00 - 18.00 น. - ผู้ป่วยพักอยู่ที่หอพักไม่ได้ไปไหน
18-19 ธันวาคม 2564 18.00 น. - ผู้ป่วยไปซื้อข้าวร้านหน้ามอและไปทำงานที่ร้านคิวบาร์ มีเพื่อนพนักงานที่กินข้าวด้วยกันประมาณ 2 คน
18-19 ธันวาคม 2564 19.00 - 00.00 น. - ผู้ป่วยทำงานพนักงานเสิร์ฟที่ร้านคิวบาร์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ สวมแมสตลอดเวลา
20 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักอยู่ที่หอพักไม่ได้ไปไหน
21 ธันวาคม 2564 08.00 - 14.00 น. - ผู้ป่วยพักอยู่ที่หอพักไม่ได้ไปไหน
21 ธันวาคม 2564 14.00 - 15.00 น. - ผู้ป่วยไปซื้อเค้กวันเกิดที่ร้านนานาเค้ก อ.สมเด็จกับเพื่อน 2 คน โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นไปฉลองงานวันเกิดที่ร้านตากอากาศ
22 ธันวาคม 2564 08.00 -12.00 น. - ผู้ป่วยเข้าอบรมลูกเสือของคณะที่ตึกบริการกลาง ม.กาฬสินธุ์และเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย เจ็บคอ ปวดศีรษะ
22 ธันวาคม 2564 12.00 - 13.00 น. - ผู้ป่วยกินข้าวที่ร้านค้าหน้ามอ และกลับห้องพัก เนื่องจากรู้สึกไม่สบาย
22 ธันวาคม 2564 13.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยพักอยู่ที่หอพักไม่ได้ไปไหน
23 ธันวาคม 2564 08.00 -12.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักและฝากเพื่อนซื้อชุดตรวจ ATK มาให้ตรวจเอง ผลการตรวจ Positive จึงแจ้งที่ทำงานและหยุดกักตัวที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
23 ธันวาคม 2564 12.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักไม่ได้ออกไปไหน
24 ธันวาคม 2564 09.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยเดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.นามน ผลเบื้องต้น ATK เป็น Positive และส่งตรวจ RT-PCR จากนั้นเดินทางกลับห้องพักและกักตัวต่อ
25 ธันวาคม 2564 11.00 น. - ผู้ป่วยทราบผลการตรวจโดยวิธี RT PCR พบเชื้อ และรถโรงพยาบาลมารับตัวเข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น