Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10204 | รายที่ 10212 | รายที่ 10222 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10212 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไปซื้อของที่ 7-11 สาขา บ้านโคกศรี เป็นประจำ อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 6 คน
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
23 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบข่าวว่าคนในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 10125)
24 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด โดยรถส่วนตัว ตรวจเสร็จกลับบ้านกักตัวไม่ได้ออกไปไหน
25 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 - 19 (SARS-CoV-2) เริ่มมีอาการ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น