Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10222 | รายที่ 10223 | รายที่ 10236 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10223 ท่าคันโท

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 42 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอท่าคันโท ประกอบอาชีพ แม่บ้าน อำเภอ/เขตเยอรมันนี จังหวัด เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 23/12/2564
ด้วยอาการ : หนาวสั่น มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
23 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น