Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10223 | รายที่ 10236 | รายที่ 10237 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10236 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 38 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ นักดนตรี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง นักดนตรีไปเล่นที่งานหาดแสงจันทร์แคมป์ปิ้ง วันที่ 18-20 ธ.ค. 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-17 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำสวน อยู่ที่บ้านสวน ม.15 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 20.00 น. เข้าร่วมงานดนตรีที่หาดแสงจันทร์ มีการสังสรรค์กับเพื่อนนักดนตรีด้วยกันและผู้เข้าร่วมงาน หลังจบงาน
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ร่วมงานที่หาดแสงจันทร์ มีการสังสรรค์กับเพื่อนนักดนตรีด้วยกัน
20 ธันวาคม 2564 08.00 น. เดินทางกลับมาบ้านสวน ม.15 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
21 - 23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำสวน อยู่ที่บ้านสวน ม.15 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำสวน อยู่ที่บ้านสวน ม.15 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และเพื่อนนักดนตรีโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อ Covid-19
25 ธันวาคม 2564 11.00 น เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ จากนั้นขับรถกลับบ้านสวนที่อำเภอยางตลาด
26 ธันวาคม 2564 09.00 น ทาง รพ.สมเด็จ โทรแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารักษาตัวที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น