Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10236 | รายที่ 10237 | รายที่ 10238 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10237 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 23 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เดินทางไปร้านคิกกาปู


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ธันวาคม 2564 06.00 - 18.00 น. พักอาศัยอยู่หอพักผึ้งหลวง ม.12 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
19 ธันวาคม 2564 19.00 น. เดินทางไปร้านคิกกาปู​ ที่ตลาดโรงสี ในเมืองกาฬสินธุ์
20 - 22 ธันวาคม 2564 08.30 -16.30 น. สอนหนังสือแบบออนไลน์ ที่โรงเรียน
23 ธันวาคม 2564 08.30 -16.30 น. สอนหนังสือแบบออนไลน์ ที่โรงเรียน
23 ธันวาคม 2564 17.00 น. เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ซื้อยาที่ร้านคลังยาสมเด็จ มารับประทานเอง + ซื้อข้าวหมูแดง
24 ธันวาคม 2564 08.30 -16.30 น. สอนหนังสือแบบออนไลน์ ที่โรงเรียน
24 ธันวาคม 2564 17.00 น. ซื้อชุดตรวจโควิด-19 (ATK) มาตรวจเอง ผลพบเชื้อ
25 ธันวาคม 2564 09.00 น. เดินทางเข้ารับการคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จ จากนั้นกลับไปกักอยู่ที่หอพัก
26 ธันวาคม 2564 09.00 น. ทาง รพ.แจ้งผลการตรวจหาเชื้อCovid-19 ผล พบเชื้อ Covid-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น