Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10237 | รายที่ 10238 | รายที่ 10240 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10238 นามน

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-17 ธันวาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านพัก
18 ธันวาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านพัก
18 ธันวาคม 2564 00.00 น. - แฟนของผู้ป่วยเดินทางมาหาที่บ้านพัก
19 ธันวาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านพัก
20 ธันวาคม 2564 07.00 น. - แฟนของผู้ป่วยเดินทางกลับไปทำงาน
20 ธันวาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านพัก
21-23 ธันวาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านพัก
24 ธันวาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านพัก ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ เจ็บคอ
25 ธันวาคม 2564 08.30 น. - ผู้ป่วยเดินมาทำงานที่โรงพยาบาล (ห้องจ่ายยา) หลังจากนั้นเดินทาง กลับบ้านพัก
25 ธันวาคม 2564 10.00 น. - ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อโควิด ATK ผลเป็นบวก (พบเชื้อ) จึงตรวจ PCR ส่งตรวจ รพ.กาฬสินธุ์ และเข้ารักษาตัวที่ รพ.นามน ทันที
26 ธันวาคม 2564 13.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น