Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10238 | รายที่ 10240 | รายที่ 10242 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10240 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัว(รวมผู้ป่วยรายที่ 10186)
13-22 ธันวาคม 2564 08.00 – 14.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัวไม่ได้ออกไปไหน
13-22 ธันวาคม 2564 14.30 – 18.30 น. -เดินทางไปขายของที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี(ขายผักและ ไก่) โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ไปคนเดียว(แผงใกล้เคียงจำนวน 4 คน)
13-22 ธันวาคม 2564 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัว(รวมผู้ป่วยรายที่ 10186) และพักผ่อน
23 ธันวาคม 2564 09.00-11.00 น. -มารับยาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี คลินิกโรคเรื้อรัง
23 ธันวาคม 2564 11.00-14.30 น. -เดินทางกลับมาพักผ่อนที่บ้านไม่ได้แวะที่ไหน
23 ธันวาคม 2564 14.30 – 18.30 น. -เดินทางไปขายของที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ไปคนเดียว
23 ธันวาคม 2564 19.00 น. -รับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว(รวมผู้ป่วยรายที่ 10186)
24 ธันวาคม 2564 08.00 น -เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไข้ และพักผ่อนอยู่บ้าน
24 ธันวาคม 2564 14.00 น.-15.00 น. -ทราบว่าลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10186) เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.หนองกุงศรี
24 ธันวาคม 2564 19.00 น. -รับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว ยกเว้นลูกชายที่แยกกักตัว
25 ธันวาคม 2564 10.00 น. -ทราบผลลูกชายตรวจพบเชื้อโควิด-19
25 ธันวาคม 2564 13.00 -15.00 น. -เดินทางไปตรวจโควิดที่ รพ.หนองกุงศรี พร้อมกับสามี ที่รพ.หนองกุงศรี ไม่ได้แวะที่ไหน
26 ธันวาคม 2564 10.00 น. -ทราบผลตนเอง พบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น