Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10242 | รายที่ 10246 | รายที่ 10263 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10246 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอแห้งๆ และเจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่10031ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-10 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน
12 ธ.ค. 2564 09.00-15.00 น. - รับจ้างทำสวน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่10031ของกาฬสินธุ์ /แฟนแวะมาหาที่บ้าน
13-21 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้าน
22 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอแห้งๆ
23-24 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน /ทราบผลตรวจโควิดของแม่ยาย(รายที่10133ของกาฬสินธุ์) พบเชื้อ
25 ธ.ค. 2564 09.30 - ผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และกลับบ้านรอผล
26 ธ.ค. 2564 07.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 2019 และรับเข้ารักษารพร.กุฉินารายณ์ เป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น