Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10246 | รายที่ 10263 | รายที่ 10265 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10263 นามน

เพศ หญิง อายุ 26 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : โลหิตจาง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-13 ธันวาคม 2564 08.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
11-13 ธันวาคม 2564 19.00 น. - ผู้ป่วยเลิกงานและเข้าพักที่ห้องพักของบริษัท อาศัยอยู่คนเดียว
14 ธันวาคม 2564 05.00 – 11.00 น. - ผู้ป่วยและเพื่อน (รายที่ 10233) เดินทางไปรับบริการวัคซีนที่ โรงพยาบาลสนม จ.ศรีสะเกษ โดยรถยนต์ส่วนตัว
14 ธันวาคม 2564 11.00 – 15.00 น. - รับบริการวัคซีนที่โรงพยาบาลสนม จ.ศรีสะเกษ
14 ธันวาคม 2564 15.00 – 20.00 น. - ผู้ป่วยและเพื่อน (รายที่ 10233) เดินทางกลับมาที่ห้องพักของบริษัท ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
15-16 ธันวาคม 2564 08.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
15-16 ธันวาคม 2564 19.00 น. - ผู้ป่วยเลิกงานและเข้าพักที่ห้องพักของบริษัท อาศัยอยู่คนเดียว
17 ธันวาคม 2564 08.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
17 ธันวาคม 2564 22.00 น. - ผู้ป่วยขับรถไปส่งเพื่อน (รายที่ 10233) และน้อง (รายที่ 10131) ที่ตลาดโรงสี แล้วเดินทางกลับไปที่ห้องพักของเพื่อน
17 ธันวาคม 2564 23.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปรับเพื่อน (รายที่ 10233) และน้อง (รายที่ 10131) เพื่อเดินทางกลับห้องพัก
18 ธันวาคม 2564 08.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
18 ธันวาคม 2564 19.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยไปพักกับเพื่อน (รายที่ 10233) ที่ห้องพัก และไม่ได้ออกไปไหน
19 ธันวาคม 2564 08.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
19 ธันวาคม 2564 21.00 - 22.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อน (รายที่ 10233) เดินทางกลับบ้านที่ ต.ยอดแกง อ.นามน เพื่อไปทานข้าวกับครอบครัว จากนั้นเดินทางกลับ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
19 ธันวาคม 2564 22.00 – 23.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อน (รายที่ 10233) เดินทางกลับจาก ต.ยอดแกง อ.นามน ไปห้องพักที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักอยู่ที่ห้องพักตลอดทั้งวัน
21 ธันวาคม 2564 06.00 – 10.00 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อน (รายที่ 10233) เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรถยนต์ส่วนตัว หลังจากที่ถึงบ้านก็ไม่ได้ออกไปไหน
22 ธันวาคม 2564 06.00 – 15.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน
22 ธันวาคม 2564 15.00 – 20.30 น. - ผู้ป่วยกับเพื่อน (รายที่ 10233) เดินทางกลับ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
22 ธันวาคม 2564 20.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางถึงห้องพัก และไม่ได้ออกไปไหน
23 ธันวาคม 2564 08.00 – 19.00 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
23 ธันวาคม 2564 19.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยไปพักกับเพื่อน (รายที่ 10233) ที่ห้องพัก และไม่ได้ออกไปไหน
24 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.30 น. - ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทร้านอาหารแปรรูปแห่งหนึ่ง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขณะทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลา
24 ธันวาคม 2564 17.30 – 18.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ธนบุรี โดยรถยนต์ส่วนตัว ผลการตรวจ Negative
24 ธันวาคม 2564 18.00 – 18.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับห้องพักของบริษัท
25 ธันวาคม 2564 06.00 – 11.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
25 ธันวาคม 2564 11.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยเดินทางกลับห้องพักของบริษัท
26 ธันวาคม 2564 09.30 น. - ผลตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปรากฏพบเชื้อ SAR-CoV-2
26 ธันวาคม 2564 09.30 – 12.00 น. - ผู้ป่วยอยู่ห้องพักของบริษัท
26 ธันวาคม 2564 12.00 – 12.40 น. - ผู้ป่วยเดินทางออกจากห้องพักที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อกลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น