Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10277 | รายที่ 10278 | รายที่ 10285 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10278 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ ฟรีแลนซ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง รับบริการร้านคิกกาปู้บาร์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน รายที่ 10278
17 ธันวาคม 2564 21.00 น. - 01.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านคิกกาปู้บาร์ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10278
18-20 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำธุระที่ จ.มหาสารคาม พร้อมกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10278
21 - 22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านร่วมกับ พร้อมกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10278
23 ธันวาคม 2564 เช้า เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผล ไม่พบเชื้อ
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
25 ธันวาคม 2564 เช้า มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ จึงเข้ารับการตรวจ หาเชื้อโควิด -19
26 ธันวาคม 2564 เช้า รพ.แจ้งผล ติดเชื้อโควิด - 19 เข้ารับการรักษาที่ รพ . ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น