Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10278 | รายที่ 10285 | รายที่ 10287 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10285 คำม่วง

เพศ ชาย อายุ 31 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง อาชีพ นักร้องอิสระ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานคอนเสริ์ตที่ ต.ภูปอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-20 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยา (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10239) มีผู้อาศัยร่วมบ้านจำนวน 4 คน
21 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
16.00 ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางไปร่วมงานคอนเสริ์ตที่ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังเสร็จงานกางเต้นท์นอนที่บริเวณงาน
22 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางกลับบ้านที่ หมู่ 3 ต.นาทัน แวะเติม้ำมันที่ปั้มน้ำมัน ปตท. สหัสขันธ์
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาสัยอยู่ที่บ้าน เวลา 16.00 - 16.15 น. ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลคำม่วง สวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน ทราบผลผู้ร่วมงานคอนเสริ์ต ติดเชือ Covid-19 จึงได้ให้น้องไปซื้อชุดตรวจ ATK มาให้ ผลตรวจ Negative
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน 13.00 น. ผูป่วยพาภรรยา เข้าตรวจหาเชื้อที่ ARI Clinic โรงพยาบาลคำม่วง เนื่องจากภรรยาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผลตรวจภรรยาพบเชื้อ ผู้ป่วยจึงเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ โรงพยาบาลคำม่วง
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน โรงพยาบาลยางตลาดรายงานาผลตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น