Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10287 | รายที่ 10289 | รายที่ 10295 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10289 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ๋็บคอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ร้านอาหารตากอากาศ และสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ป่วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว ไม่ได้ออกไปไหน
16 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว ไม่ได้ออกไปไหน
16 ธ.ค.64 19.00-20.00น. ไปรับประทานอาหารที่ร้านตากอากาศกับเพื่อนสนิท 3คน สวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
17 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว ไม่ได้ออกไปไหน
18 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว
18 ธ.ค.64 11.00-12.30น. ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านชื่อ แม่ กับเพื่อนสนิท 3คน สวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง และกลับห้องพัก
19-22 ธ.ค.64 09.00-11.00น. ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 32 คน และกลับห้องพัก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23 ธ.ค.64 09.00-12.00น. นำเสนองานภาควิชา มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 32 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23 ธ.ค.64 24.00น. เพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน แจ้งว่ามีเพื่อนตรวจพบเชื้อโควิด-19
24 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว ไม่ได้ออกไปไหน
25 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว ไม่ได้ออกไปไหน มีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ จึงได้ไปซื้อชุดตรวจATK มาตรวจเองผลไม่พบเชื้อ
26 ธ.ค.64 08.00-10.00น. พักอยู่ที่หอพักคำภูเมืองคนเดียว ไม่ได้ออกไปไหน
26 ธ.ค.64 10.00-13.00น. เดินทางด้วยรถส่วนตัวกลับภูมิลำเนา อ.หนองกุงศรี โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัวรอผล
27 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และรับเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น