Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10289 | รายที่ 10295 | รายที่ 10298 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10295 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานศูนย์บริการโทรศัพท์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ , เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง(ร้าน Q-Bar ตากอากาศ)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-18 ธันวาคม 2564 09.00-19.00 น. - ทำงานที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ
19 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - ทำงานที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ
20.00-24.00 น. - ไปร้าน Q-Bar ตากอากาศ อ.นามน
20 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - ทำงานที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ
21.00-24.00 น. - ไปร้าน Q-Bar ตากอากาศ อ.นามน
21 ธันวาคม 2564 09.00-19.00 น. - ทำงานที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ / เลิกงานซื้อกับข้าวที่ร้านข้าง ธ.กสิกรไทย
22-23 ธันวาคม 2564 09.00-19.00 น. - ทำงานที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ
- เริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ห้องพักไม่ได้ไปไหน
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ห้องพักไม่ได้ไปไหน / ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive
26 ธันวาคม 2564 10.30 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
27 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-COV2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น