Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10295 | รายที่ 10298 | รายที่ 10299 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10298 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานศูนย์บริการโทรศัพท์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19ในร้าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่บ้าน ม.8 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ ไม่ได้ไปไหน
20-25 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - พักอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13.00-18.00 น. - เข้าทำงานที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ อ.สมเด็จ (พนักงานในร้าน 3 คน) / เลิกงานกลับบ้าน
26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - เพื่อนร่วมงานโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (ผู้ป่วยรายที่ 10295)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
27 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-COV2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น