Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10298 | รายที่ 10299 | รายที่ 10301 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10299 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10295


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เรียนออนไลน์ ที่หอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 ธันวาคม 2564 06.30 น. - เดินทางมาหาเพื่อนที่ศูนย์บริการซ่อมมือถือสมเด็จ อ.สมเด็จ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว / ไม่ได้ออกไปไหน
25 ธันวาคม 2564 17.00 น. - ไปซื้อยาลดไข้ที่ 7-11 สาขาตลาดสดเทศบาลสมเด็จมาให้เพื่อน (ผู้ป่วยรายที่10295)
- ไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาให้ผู้ป่วยรายที่10295
26 ธันวาคม 2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
27 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-COV2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น