Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10299 | รายที่ 10301 | รายที่ 10302 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10301 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 27 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เที่ยวสถานบันเทิงร้านตากอากาศ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ธันวาคม 2564 08.00 -16.00 น. ทำงานที่ร้าน C-Express
16 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.00 น. ทำงาน พบลูกค้าบ้านคำคา จากนั้นเดินทางกลับบริษัท ช่วงเย็นแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดโต้รุ่งสมเด็จ และเดินทางกลับห้องพัก
16 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.00 น. ทำงาน พบลูกค้าบ้านคำคา จากนั้นเดินทางกลับบริษัท ช่วงเย็นแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดโต้รุ่งสมเด็จ และเดินทางกลับห้องพัก
17 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.00 น. ทำงานที่ร้าน C-Express และช่วงเย็นแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดโต้รุ่งสมเด็จ และเดินทางกลับห้องพัก
18 ธันวาคม 2564 08.30 - 18.00 น. หยุดงานพักผ่อนอยู่ห้องตลอดทั้งวัน
19 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.00 น. ทำงานที่ร้าน C-Express หลังเลิกงานเดินทางไปซื้อของที่ห้าง Tesco lotus
20 -21 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.00 น. ทำงานที่ร้าน C-Express ตลอดทั้งวัน
22 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.00 น. ทำงานที่ร้าน C-Express ตลอดทั้งวัน
22 ธันวาคม 2564 21.00 - 24.00 น. เดินทางไปสถานบันเทิง ร้านตากอากาศ
23 ธันวาคม 2564 21.00 - 24.00 น. ทำงานที่ร้าน C-Express ตลอดทั้งวัน
24 ธันวาคม 2564 08.00 -18.00 หยุดพักผ่อนอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ
25 ธันวาคม 2564 08.00 -18.00 หยุดพักผ่อนอยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้สูง เพลีย
26 ธันวาคม 2564 09.00 -11.00 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
27 ธันวาคม 2564 09.00 น. รพ.แจ้งผลการคัดกรอง พบว่า ติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น