Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10301 | รายที่ 10302 | รายที่ 10304 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10302 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 21 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง พูดคุยกับผู้ป่วย Covid-19 ห้องพักติดกัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.30 น. เข้าเรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2564 08.30 -16.30 น. เข้าเรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 08.30 -12.00 น. เข้าเรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564 13.00 - 18.00 น. เดินทางกลับบ้านที่อำเภอสมเด็จ เพื่อปลูกต้นไม้ ด้วยรถจักรยานยนต์
18 ธันวาคม 2564 06.00 - 18.00 น.. อยู่บ้านพัก ม.8 ต.สมเด็จ ตลอดทั้งวัน
19 ธันวาคม 2564 06.00 - 15.00 น.. อยู่บ้านพัก ม.8 ต.สมเด็จ ตลอดทั้งวัน
19 ธันวาคม 2564 15.00 - 18.00 น.. เดินทางกลับหอพักในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ด้วยรถจักรยานยนต์
20 - 22 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.30 น.. เข้าเรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น.. เข้าเรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 13.00 น. เดินทางกลับบ้านที่อำเภอสมเด็จ ด้วยรถจักรยานยนต์
24 ธันวาคม 2564 08.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก ม.8 ต.สมเด็จ ตลอดทั้งวัน เพื่อนโทรมาแจ้งว่าผลติดเชื้อโควิด-19
25 ธันวาคม 2564 08.00 - 18.00 น. กักตัวอยู่บ้านพัก ม.8 ต.สมเด็จ ตลอดทั้งวัน
26 ธันวาคม 2564 09.00-11.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
27 ธันวาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จ แจ้งผลการตรวจคัดกรอง พบว่า ติดเชื้อโควิด-19 และรับเข้ารักษาตัวที่ รพ.
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น