Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10334 | รายที่ 10342 | รายที่ 10343 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10342 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ สูง
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง อาชีพเสี่ยง พบปะผู้คนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ยางตลาด
26 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักเริ่มมีไข้ ไอ จาม
27 ธ.ค. 2564 เช้า ไปรับยาโรคความดันโลหิตสูง ที่ รพ.ยางตลาด มีอาการไข้ไอ แพทย์จึงให้ตรวจ หาเชื้อ โควิด – 19 ด้วย ATK ผลเป็น บวก
28 ธ.ค. 2564 เช้า ทราบผลติดเชื้อ Covid -19 ด้วยวิธี RT-PCR เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น