Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10342 | รายที่ 10343 | รายที่ 10344 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10343 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่10246ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-19 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า - ช่วงเช้า ไปช่วยพ่อ-แม่ทำงานที่ทุ่งนา ม.6 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
14-19 ธ.ค. 2564 ช่วงเย็น - ช่วงเย็น กลับบ้านภรรยา ม.3 ต.บัวขาวอ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (กินข้าวร่วมกับลุง-รายที่10246ของกาฬสินธุ์)
20 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน / เพื่อนแวะมานั่งเล่น พูดคุยที่บ้าน
21-22 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
23 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ซ่อมแซมบ้าน เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก (หายเอง)
24-26 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
27 ธ.ค. 2564 09.30 - ผู้ป่วยทราบผลลุงพบเชื้อ จึงเข้ามายังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และกลับบ้านรอผล
28 ธ.ค. 2564 07.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และรับเข้ารักษารพร.กุฉินารายณ์ เป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น