Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10344 | รายที่ 10345 | รายที่ 10347 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10345 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เจ้าของวัสดุก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง ไปร้านคิกคาปู้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ธค 64 19.00-22.00น. ไปร้านคิกกาปู้กาฬสินธุ์ กับเพื่อน 2 คน
16 ธค 64 12.00-13.00น. แวะดื่มการแฟที่ร้าน Amazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
17 ธค 64 12.00-13.00น. ไปที่ร้านAmazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
18 ธค 64 11.00-12.00น. ร้านกุดหว้าปลาจุ่ม
18 ธค 64 12.00-13.00น. แวะดื่มการแฟที่ร้าน Amazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
18 ธค 64 13.00น.เป็นต้นไป กลับบ้าน
19 ธค 64 12.00-13.00น. ไปดื่มการแฟที่ร้าน Amazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
20 ธค 64 11.00-12.00น. ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพวงแก้ว
20 ธค 64 12.00-13.00น. แวะดื่มการแฟที่ร้าน Amazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
20 ธค 64 13.00น.เป็นต้นไป กลับบ้าน
21 ธค 64 12.00-13.00น. ไปดื่มการแฟที่ร้าน Amazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
21 ธค 64 13.00น.เป็นต้นไป กลับบ้าน
22 ธค 64 11.00-12.00น. ไปรับประทานอาหารที่ร้านผัดหมูหนองห้าง
22 ธค 64 12.00-13.00น. -แวะดื่มการแฟที่ร้าน Amazon ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง
22 ธค 64 13.00น.เป็นต้นไป กลับบ้าน
23-26 ธค 64 ตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีอาการไม่สบายจึงพักผ่อนที่บ้าน
27 ธค 64 09.00-10.00น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่รพร.กุฉิฯ
27 ธค 64 10.00-13.00น. อยู่บ้าน
27 ธค 64 14.00-15.00น. ไปรับประทานอาหารที่ร้านโหย๊ยเมืองบัวขาว
27 ธค 64 15.00น.เป็นต้นไป อยู่บ้าน
28 ธค 64 14.00น. ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ Covid-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น