Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10351 | รายที่ 10353 | รายที่ 10355 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10353 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เหนื่อยเพลีย ปวดขา
โรคประจำตัว : ทาลัสซีเมีย
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่10316ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-19 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้าน
14-19 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ช่วงเย็น กินข้าวร่วมกับพี่สาว-รายที่10316ของกาฬสินธุ์)
20 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน /เริ่มมีอาการไอ เหนื่อยเพลีย
21-22 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
27 ธ.ค. 2564 09.30 น. - ผู้ป่วยทราบผลพี่สาวตรวจพบเชื้อ จึงเข้ามายังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และกลับบ้านรอผล
28 ธ.ค. 2564 07.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และรับเข้ารักษารพร.กุฉินารายณ์ เป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น