Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10353 | รายที่ 10355 | รายที่ 10357 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10355 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 – 15 ธันวาคม 2564 08.30-10.00 น. - อยู่บ้าน สอบออนไลน์
13 – 15 ธันวาคม 2564 10.00 น. - กันข้าวร่วมกันกับครอบครัว ( ผู้ป่วยรายที่ 10240,10186)
13 – 15 ธันวาคม 2564 13.00-15.30 น. - อยู่บ้าน สอบออนไลน์
16 – 17 ธันวาคม 2564 08.30-10.00 น. - อยู่บ้าน สอบออนไลน์
16 – 17 ธันวาคม 2564 12.00 น. - กันข้าวร่วมกันกับครอบครัว ( ผู้ป่วยรายที่ 10240,10186)
16 – 17 ธันวาคม 2564 13.00-15.30 น. - อยู่บ้าน เรียนออนไลน์
16 – 17 ธันวาคม 2564 18.00 น. - ไปช่วยแม่(ผู้ป่วยรายที่ 10240)เก็บร้านที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
18 – 19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน กับผู้ป่วยรายที่ 10240,10186 และพ่อ
18 – 19 ธันวาคม 2564 12.00 น. - กันข้าวร่วมกันกับครอบครัว( ผู้ป่วยรายที่ 10240,10186)
20 – 22 ธันวาคม 2564 08.30-10.00 น. - อยู่บ้าน เรียนออนไลน์
20 – 22 ธันวาคม 2564 12.00 น. - กันข้าวร่วมกันกับครอบครัว ( ผู้ป่วยรายที่ 10240,10186)
20 – 22 ธันวาคม 2564 13.00-15.30 น. - อยู่บ้าน เรียนออนไลน์
20 – 22 ธันวาคม 2564 18.00 น. - ไปช่วยแม่(ผู้ป่วยรายที่ 10240)เก็บร้านที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23 ธันวาคม 2564 08.30-10.00 น. - อยู่บ้าน เรียนออนไลน์
23 ธันวาคม 2564 12.00 น. -- กันข้าวร่วมกันกับครอบครัว ( ผู้ป่วยรายที่ 10240,10186)
23 ธันวาคม 2564 13.00-15.30 น. - อยู่บ้าน เรียนออนไลน์
23 ธันวาคม 2564 18.00 น. - ไปช่วยแม่(ผู้ป่วยรายที่ 10240) เก็บร้านที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23 ธันวาคม 2564 18.30 น. - แวะโลตัส เพื่อซื้อแชมพูสระผม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
24 ธันวาคม 2564 11.00 น. -พ่อเดินทางไปส่งที่จังหวัดขอนแก่นโดยรถยนต์ส่วนตัว
24 ธันวาคม 2564 12.00 น. -ออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว กับเพื่อนจำนวน 6 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
24 ธันวาคม 2564 17.00 น. - แวะเติมน้ำมันปั้ม น้ำมันและซื้อของร้านสะดวกซื้อ ก่อนขึ้นภูทับเบิก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
24 ธันวาคม 2564 18.30 น. - ถึงที่พักภูทับเบิก โดยพักกับเพื่อน 6 คน
24 ธันวาคม 2564 19.00 น. -กินหมูกระทะที่ร้าน ที่ยอดภูทับเบิกกับเพื่อน 6 คน
25ธันวาคม2564 10.00 น. - ออกเดินทางไปเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว กับเพื่อน 6 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
25ธันวาคม2564 12.00น. -แวะกินข้าวร้านอาหารตามสั่งระหว่างทาง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
25ธันวาคม2564 13:00-15:00 -เดินทางถึงที่พัก และเข้าพักที่พัก กับเพื่อน 2 คน
25ธันวาคม2564 17:30-18:00 -ซื้ออาหารที่ตลาดในเขาค้อ มากินที่ห้องพัก
25ธันวาคม2564 20:00-22:00 -กินอาหารและพักผ่อนกับเพื่อน 6 คน
26ธันวาคม2564 09.00 น. - เดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อน 6 คน เริ่มมี ไอ มีน้ำมูก
26ธันวาคม2564 12.00น. - แวะปั๊มเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26ธันวาคม2564 15.00 น. - ลงรถที่ บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 และเดินทางมา ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก ด้วยรถสองแถวสีชมพู มีร่วมโดยสาร 3 คน ลงที่ อ. ชื่นชม(นั่งตำแหน่งในสุด) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26ธันวาคม2564 17.00 น. - ถึง ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก และเดินทางต่อด้วยรถสามล้อรับจ้าง ถึงบ้านตำบลลำหนองแสน
27ธันวาคม2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน และตรวจATK ด้วยตนเอง มีผลพบเชื้อ
27ธันวาคม2564 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกักตัวรอผล
28ธันวาคม2564 09.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเขข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น