Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10355 | รายที่ 10357 | รายที่ 10362 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10357 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ , เจ็บคอ , มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจาก ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนร่วมชั้นติดเชื้อโควิด19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-15 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. - เรียนหนังสือ กลับหอพัก ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. - เรียนหนังสือ
17.00-20.00 น. - เดินเล่น Beauty Center ร่มฉัตร กลับหอพัก
17 ธันวาคม 2564 08.00-20.00 น. - เรียนหนังสือ
18 ธันวาคม 2564 10.30 น. - รับประทานอาหารที่ตลาดน้อย (ไปด้วยกัน 6 คน) กลับหอพัก
19 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. - เรียนหนังสือ กลับหอพัก
18.00 น. - รับประทานอาหารที่ตลาดน้อย
20-23 ธันวาคม 2564 08.00-16.30 น. - เรียนหนังสือ กลับหอพัก
24 ธันวาคม 2564 19.00 น. - ผู้ปกครองเดินทางมารับที่หอพักเพื่อกลับบ้าน ม.9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว (ผู้โดยสาร 4 คน)
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ทราบข่าวเพื่อนร่วมชั้นเรียนติดเชื้อโควิด19 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง (ผลpositive)
27 ธันวาคม 2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ
28 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-COV2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น