Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10357 | รายที่ 10362 | รายที่ 10365 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10362 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานร้านผลไม้ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง อาชีพเสี่ยง พบปะผู้คนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 17 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ ร้านขายผลไม้แห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง
18 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดงาน อยู่ห้องพัก
19 - 24 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ ร้านขายผลไม้แห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง
25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดงาน อยู่ห้องพัก
26 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ ร้านขายผลไม้แห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง
27 ธ.ค. 2564 เช้า พาสามีไปรับยาโรคความดันโลหิตสูง ที่ รพ.ยางตลาด สามีมีอาการไข้ไอ แพทย์จึงให้ตรวจ หาเชื้อ โควิด – 19 ด้วย ATK ผลเป็น บวก และให้ผู้ป่วย ตรวจ RT-PCR
28 ธ.ค. 2564 เช้า ทราบผลติดเชื้อ Covid -19 ด้วยวิธี RT-PCR เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น