Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10370 | รายที่ 10375 | รายที่ 10379 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10375 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรียนและอาศัยอยู่ที่ จ.มหาสารคาม
13 ธันวาคม 2564 18.00 น. เดินทางถึงหอพักที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
14 ธันวาคม 2564 18.00 น. ตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2564 18.00 น. ตลาดคลองถมกาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
สั่งอาหารบริการส่งอาหาร ขณะรับสินค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
17 ธันวาคม 2564 18.00 น. ตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 17.00 น. ร้านอาหารบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
สั่งอาหารบริการส่งอาหาร ขณะรับสินค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20 ธันวาคม 2564 19.00 น. แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์
21 ธันวาคม 2564 17.00 น. สวนสาธารณะกุดน้ำกิน
22 ธันวาคม 2564 20.00 น. รับเพื่อนที่หอพัก ไปร้านปั๊มน้ำมันที่ตลาดโรงสี
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
สั่งอาหารบริการส่งอาหาร ขณะรับสินค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
24 ธันวาคม 2564 15.30 น. ดูหนังที่โรงหนัง บิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์
19.00 น. กลับหอพัก
20.00 น. ร้านกาฬสินธุ์นมสด
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
สั่งอาหารบริการส่งอาหาร ขณะรับสินค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักไม่ได้ไปไหน
สั่งอาหารบริการส่งอาหาร ขณะรับสินค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก
ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่ไปร้านปั๊มน้ำมันว่ามีผล Antigen test kit พบเชื้อ
20.00 น. ซื้อชุดตรวจ Antigen test kit ที่ตลาดคลองถม ตรวจด้วยตนเองจำนวน 4 ชุด ผลไม่พบเชื้อ 3 ชุด และผลพบเชื้อ 1 ชุด
27 ธันวาคม 2564 13.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19
10.00 น. ประสานโรงพยาบาลสามชัยเพื่อขอเข้ารับการรักษาตัวใกล้บ้าน
19.00 น. โรงพยาบาลสามชัย รับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น