Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10379 | รายที่ 10380 | รายที่ 10381 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10380 นามน

เพศ ชาย อายุ 55 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อาชีพ ผู้คุมเครื่องเสียง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : เก๊าท์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 20 ธันวาคม 2564 เช้า-บ่าย อยู่บ้าน พื้นที่ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อยู่ร่วมกันกับแฟน
15 - 20 ธันวาคม 2564 16.00 -17.00 น. เดินทางไปที่ร้านคิวบาร์ ผู้ป่วยทำหน้าที่คุมเครื่องเสียงเพื่อซ้อมดนตรี
15 - 20 ธันวาคม 2564 17.00 น. -18.00 น. กลับบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
15 - 20 ธันวาคม 2564 18.00 – 00.00 น. ทำงานที่ร้านคิวบาร์ ทำหน้าที่คุมเครื่องเสียง ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับใคร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
21 ธันวาคม 2564 16.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคนเดียวเพื่อไปรับบริการฉีดวัคซีน เข็ม 3 ที่หอประชุมอำเภอนามน หลังจากนั้นกลับไปทำงานตามปกติ เริ่มรู้สึกมีอาการไข้ ไอแห้งๆ
22 ธันวาคม 2564 เช้า-บ่าย อยู่บ้าน พื้นที่ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อยู่ร่วมกันกับแฟน
22 ธันวาคม 2564 16.00 -17.00 น. เดินทางไปที่ร้านคิวบาร์ ผู้ป่วยทำหน้าที่คุมเครื่องเสียงเพื่อซ้อมดนตรี
22 ธันวาคม 2564 18.00 – 00.00 น. ทำงานที่ร้านคิวบาร์ ทำหน้าที่คุมเครื่องเสียง ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับใคร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน พื้นที่ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน อยู่ร่วมกันกับแฟน
23 ธันวาคม 2564 16.00 น. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจ Negative
23 ธันวาคม 2564 18.00 – 00.00 น. ทำงานที่ร้านคิวบาร์ ทำหน้าที่คุมเครื่องเสียง ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับใคร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
24 – 25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ทำกับข้าวกินเอง
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
26 ธันวาคม 2564 19.00 น. ตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงานที่ร้านคิวบาร์ ผู้ป่วยผลตรวจ Positive จึงหยุดกักตัว
27 ธันวาคม 2564 09.00 -12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด19 โดยวิธี RT – PCR ที่รพ.นามน หลังจากนั้นกลับบ้านไปรอผลตรวจ
28 ธันวาคม 2564 09.00 น. รพ.ยางตลาดรายงานผลตรวจพบเชื้อ ( Detected ) รถ รพ.นามน เข้ารับผู้ป่วยมารักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น