Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10380 | รายที่ 10381 | รายที่ 10408 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10381 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดหัว
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ไปพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 ธันวาคม 2564 10.00 น. - ผู้ป่วยไปทานข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าปากซอย หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก และไม่ได้ออกไปไหน
12 ธันวาคม 2564 12.00 – 16.00 น. - ผู้ป่วยเดินไปบิ๊กซีกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
13-14 ธันวาคม 2564 08.30 – 15.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
15-16 ธันวาคม 2564 08.30 – 12.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
17 ธันวาคม 2564 08.30 – 15.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
18-19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ห้องพักทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
20-21 ธันวาคม 2564 08.30 – 15.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
22-23 ธันวาคม 2564 08.30 – 12.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยเรียนออนไลน์ที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย อยู่ที่ห้องไม่ได้ออกไปไหน
26 ธันวาคม 2564 14.00 – 16.00 น. - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ลิ้นไม่รับรส จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวก - ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด ATK ที่ รพ.กาฬสินธุ์ ผลเป็นบวก (พบเชื้อ) หลังจากนั้นเดินทางกลับหอพัก
27 ธันวาคม 2564 10.00 – 16.00 น. - ผู้ป่วยติดต่อ อบต.ยอดแกง ให้ไปรับที่หอพักเพื่อกลับมารักษาที่ รพ.นามน และส่งตรวจ PCR เพื่อรอผลยืนยัน
28 ธันวาคม 2564 08.00 น. - รพ.ยางตลาด แจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2)
28 ธันวาคม 2564 11.00 น. - รพ.นามน รับคนไข้เข้าพักรักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น