Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10408 | รายที่ 10409 | รายที่ 10410 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10409 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้สูงหนาวสั่น เหงื่อออกตามร่างกายเวลานอน
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ธันวาคม 2564 08.30-17.00 น. ผู้ป่วยเข้าทำงานที่บริษัทในเขตพื้นที่ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
17.00 -17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของใช้ส่วนตัวที่ร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเขาวง
24 ธันวาคม 2564 08.30-17.00 น. ผู้ป่วยเข้าทำงานที่บริษัทในเขตพื้นที่ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
18.30 น.-21.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปออกกำลังกายที่สนามฟุตบอลในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ (สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10295 ของอำเภอสมเด็จ)
25 ธันวาคม 2564 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยเข้าทำงานที่บริษัทในเขตพื้นที่ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ธันวาคม 2564 09.00 น.- 10.30 น. ผู้ป่วยพร้อมเพื่อนร่วมงาน 5 คน ขับรถออกเดินสายติดป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอเขาวง
10.30 น.- 11.30 น. ผู้ป่วยพร้อมเพื่อนร่วมงาน 5 คน แวะเข้ารับประทานอาหารที่บริษัทในเขตตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
11.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับห้องพัก
14.30 น. เพื่อนที่รู้จักกันแจ้งว่าในกลุ่มที่เตะบอลด้วยกันในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ติดเชื้อ Covid-19
23.50 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้สูงหนาวสั่น เหงื่อออกตามร่างกายเวลานอน
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวก (อยู่ที่พักตลอดทั้งวัน)
28 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่ที่พักตลอดทั้งวัน
14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจคัดกรองโควิดที่โรงพยาบาลเขาวง หลังจากนั้นกลับที่พักในเขต ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 8.00 น. โรงพยาบาลเขาวง แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม Covid-19 - ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น