Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10426 | รายที่ 10427 | รายที่ 10430 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10427 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 39 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-23 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บริษัท กับเพื่อนร่วมงาน 2 คน
24 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บริษัท
24 ธันวาคม 2564 18.00 น. ร่วมงานสังสรรค์ที่ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
25 -26 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บริษัท กับเพื่อนร่วมงาน 2 คน / เพื่อนที่ร่วมสังสรรค์โทรแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19
27 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ทำงานที่บริษัท กับเพื่อนร่วมงาน 2 คน
28 ธันวาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
29 ธันวาคม 2564 09.00 น. รพ.สมเด็จ โทรแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พบว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรับเข้ารักษาที่ รพ.
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น