Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10430 | รายที่ 10435 | รายที่ 10436 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10435 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
อาศัยอยู่บ้าน
13 – 17 ธ.ค. 64 07.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง และไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าโรงเรียน เป็นประจำ
18 - 19 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
20 - 24 ธ.ค. 64 อาศัยอยู่บ้าน
20 - 24 ธ.ค. 64 07.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง และไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าโรงเรียน เป็นประจำ
25 - 26 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และทราบว่าเจ้าของร้านตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
27 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
28 ธ.ค. 64 09.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
29 ธ.ค. 64 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
29 ธ.ค. 64 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น