Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10435 | รายที่ 10436 | รายที่ 10437 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10436 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล สาขาสมเด็จ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่างจังหวัด(หัวหน้าบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลต่างสาขา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-24 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. - ทำงานที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลสาขาสมเด็จ เพื่อนร่วมงาน 2 คน
24 ธันวาคม 2564 18.00 - 22.00 น. - รับประทานอาหารร้านข้าง ธ.กสิกรไทย สาขาสมเด็จ กับเพื่อน 2 คน
25-26 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. - ทำงานที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลสาขาสมเด็จ
- หลังเลิกงานเดินทางกลับบ้านที่ จ.มหาสารคาม พร้อมเพื่อนด้วยรถยนต์ส่วนตัว 2 คน
27 ธันวาคม 2564 08.00 - 17.00 น. - ทำงานที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลสาขาสมเด็จ / หัวหน้าต่างสาขาโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด19
28 ธันวาคม 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
29 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-COV2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น