Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10437 | รายที่ 10443 | รายที่ 10444 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10443 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-21 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
22 ธค. 2564 ตรวจโควิด ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Inconclusive
23-27 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
28 ธค. 2564 ตรวจโควิด ที่ รพร.กุฉินารายณ์
29 ธค. 2564 รพร.กุฉินารายณ์ โทรแจ้งผลเป็น Detected เข้ารับการรักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น