Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10446 | รายที่ 10449 | รายที่ 10454 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10449 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่10347


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
18 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -เดินทางไปเที่ยวเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์กับครอบครัว เดินทางโดยรนยนต์ส่วนตัวรวม 5 คน
19 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -เดินทางกลับบ้านหมู่ 4 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
21 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
22 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 08.30-15.30น. -ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานบายศรีสู่ขวัญที่บ้าน หมู่ 3 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยร่วมรับประทานอาหารกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10347 (ลูกชาย)
26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของญาติที่บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 08.00-09.00น. -ผู้ป่วยไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ฺ
27 ธันวาคม 2564 09.00น. -ทราบข่าวลูกชายติดโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10347) จึงเดินทางกลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน
27 ธันวาคม 2564 ช่วงเย็น -ผู้ป่วยตรวจ ATK เบื้องต้น ผลตรวจเป็นลบ
28 ธันวาคม 2564 13.00น. -ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย โดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อ
29 ธันวาคม 2564 09.00น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการรักษาที่รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น