Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10454 | รายที่ 10455 | รายที่ 10460 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10455 คำม่วง

เพศ หญิง อายุ 56 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปเยี่ยมลูกที่เมืองกาฬสินธุ์ บ้านลูกเปิดร้านขายของชำ ลูกสาวและลูกเขยตรวจพบเชื้อ COVID-19 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปเยี่ยมลูกที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (บ้านเปิดร้านขายของชำ)
15-19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยช่วยลูกสาวและลูกเขย ขายของที่ร้านขายของชำ-ขายอะไหล่รถ ไม่ได้ไปไหน
20 ธันวาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านดงสวนพัฒนา ต.นาทัน อ.คำม่วง โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามี (ผู้ป่วยรายที่ 10408)
20 ธันวาคม 2564 10.30 น. ผู้ป่วยเดินทางถึงบ้านดงสวนพัฒนา ไม่ได้ไปไหน
21 ธันวาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเดินเก็บเงินค่าฌาปนกิจตามหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ (ประมาณ 10 หลังคาเรือน)
22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น
23 ธันวาคม 2564 09.00-11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่ดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านดงสวนพัฒนา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาทำข้อมูลให้ (ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน)
23 ธันวาคม 2564 13.00 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
24-25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรับประทานอาหารเช้าร่วมกับพี่สาว 1 คน อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ลูกสาวโทรแจ้งตรวจพบเชื้อ COVID-19
27 ธันวาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK ผลพบเชื้อ COVID-19
28 ธันวาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 พร้อมสามี ที่ศาลาประชาคมบ้านดงสวนพัฒนา ต.นาทัน
29 ธันวาคม 2564 07.30 น. โรงพยาบาลคำม่วงรายงาน ผลตรวจพบเชื้อ COVID-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น