Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10466 | รายที่ 10472 | รายที่ 10485 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10472 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 49 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : แสบคอ ไอ มีนำ้มูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ไปพื้นที่เสี่ยง มีคนพลุกพล่าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
5ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
7ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
9 ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
11 ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
13ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
15 ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 ธันวาคม 2564 08.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
19 ธันวาคม 2564 18.30 - 22.30 น. ผู้ป่วยไปกินข้าวกับเพื่อน จำนวน 5 คน (รวมผู้ป่วยด้าย)
20-21 ธันวาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่ไหน พักอยู่ที่บ้านวันที่ 21 ธันวาคม 64 ซื้อชุดตรวจแบบรู้ผลเร็ว(ATK)มาตรวจเอง ผลพบเชื้อไวรัสโควิด-19
22 ธันวาคม 2564 13.30 - 15.30 น. ผู้ป่วยกินข้าวด้วยกันกับเพื่อน จำนวน 7 คน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 09.30 - 15.00 น. ผู้ป่วยเดินคนเดียวไปดูงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรถยนต์ส่วนตัว
24 ธันวาคม 2564 19.00 - 22.00 น. ผู้ป่วยกินข้าวด้วยกันกับเพื่อน จำนวน 4 คน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยมีอาการแสบคอ ไอ มีนำ้มูก พักอยู่ที่บ้าน ซื้อชุดตรวจแบบรู้ผลเร็ว(ATK)มาตรวจเอง ผลพบเชื้อไวรัสโควิด-19
26 ธันวาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปที่ไหน พักอยู่ที่บ้าน
27 ธันวาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยมีอาการแสบคอ ปวดกล้ามเนื้อ ซื้อชุดตรวจแบบรู้ผลเร็ว(ATK)มาตรวจเอง ผลพบเชื้อไวรัสโควิด-19
28 ธันวาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านแจ้งผลการตรวจแบบรู้ผลเร็ว(ATKผลพบเชื้อไวรัสโควิด-19 กับเจ้าที่สาธารณสุข
29 ธันวาคม 2564 13.30 - 15.00 น. ผู้ป่วยเดิน โดยรถยนต์ส่วนตัวไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT PCRที่ รพ.กมลาไสย
29 ธันวาคม 2564 15.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยเดิน โดยรถยนต์ส่วนตัวกลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน
30 ธันวาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกมลาไสยแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT PCRที่ รพ.กมลาไสยผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19
30 ธันวาคม 2564 11.00 - 24.00 น. ผู้ป่วยเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัวเข้ารับการรักษาตัว(Amid)ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น