Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10472 | รายที่ 10485 | รายที่ 10489 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10485 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ ข้าราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ชื่อนายเสริม เถรี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 – 17 ธันวาคม 2564 อาศัยอยู่บ้าน
13 – 17 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
18 – 19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
20 – 21 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
22 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
22 ธันวาคม 2564 18.30 – 22.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดโรงสี จ.กาฬสินธุ์
23 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
24 ธันวาคม 2564 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
24 ธันวาคม 2564 10.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนรวม 3 คน
25-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และทราบว่าเพื่อนตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
27-28 ธันวาคม 2564 อาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีอาการเจ็บคอ
27-28 ธันวาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับบ้าน
29 ธันวาคม 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
30 ธันวาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
30 ธันวาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น