Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10489 | รายที่ 10490 | รายที่ 10491 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10490 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10182


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 – 17 ธันวาคม 2564 อาศัยอยู่บ้าน
13 – 17 ธันวาคม 2564 07.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง และไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าโรงเรียน เป็นประจำ
18 – 19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
20 – 24 ธันวาคม 2564 อาศัยอยู่บ้าน
20 – 24 ธันวาคม 2564 07.30 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปเรียนที่โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง และไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าโรงเรียน เป็นประจำ
25 – 26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน และทราบว่าเจ้าของร้านตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
27 – 28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
29 ธันวาคม 2564 08.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ไอ
29 ธันวาคม 2564 09.00-11.30 น.. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
30 ธันวาคม 2564 09.00 น.. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
30 ธันวาคม 2564 15.00 น.. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น