Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10490 | รายที่ 10491 | รายที่ 10512 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10491 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง อาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
18 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
18 ธ.ค. 64 19.00-00.00 น. ไปกินข้าวร้านหนังกลางแปลง จ.มหาสารคาม
19 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
20 ธ.ค. 64 08.00-13.00 น. อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
20 ธ.ค. 64 14.00-16.00 น. ไปทำฟันที่คลีนิคทันตกรรมสาเกตุนคร
20 ธ.ค. 64 21.00-00.30 น. ไปกินข้าวที่สุขนิยม มมส.
21 ธ.ค. 64 09.00-11.00 น. ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตึก กองกิจการ สวมแมสตลอด
21 ธ.ค. 64 11.20-13.00 น. ไปกินชาบูที่ร้านชาบูซี๊ดเสริมไทยคอมเพล็กซ์
21 ธ.ค. 64 21.00-00.30 น. กลับหอพักและตอนเย็นไปกินข้าวที่ร้านสมยศ ฟู้ด
22 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
23 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม เริ่มมีอาการไอตอน 20.00 น.
24 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม มีอาการไข้
24 ธ.ค. 64 14.00-18.00 น. ไปหาหมอที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
25 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
26 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
26 ธ.ค. 64 16.00-16.30 น. ไปซื้อของที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์
27 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพักที่ จ.มหาสารคาม
28 ธ.ค. 64 08.00-14.00 น. เดินทางกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์คนเดียว ถึง ม.8 ต.นาขาม เวลา 14.00 น. คนในครอบครัวจำนวน 4 คน
28 ธ.ค. 64 15.30-16.20 น. ไปซื้อของที่โลตัสกุฉินารายณ์ สวมแมสตลอด
29 ธ.ค. 64 9.00-12.00 เดินทางไป รพร.กุฉินารายณ์ เพื่อเชื้อโควิด-19
29 ธ.ค. 64 13.00-16.00 อยู่บ้านม.8 ไม่ได้เดินทางไปที่ใด
30 ธ.ค. 64 แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้าการรักษาในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น