Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10491 | รายที่ 10512 | รายที่ 10513 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10512 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 7 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 ธค. 2564 ตรวจATK ที่วัดบ้านโคกกลาง ผลเป็น Negative
15-28 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
29 ธค. 2564 ตรวจ PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
30 ธค. 2564 รพร.กุฉินารายณ์ โทรแจ้งผล Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น